Posvetitev Jazusovemu in Marijinemu Srcu

nedelja, 21. julij 2019

Češčenje Jezusovega in Marijinega Srca v Stični

Dragi častilci Jezusovega in Marijinega Srca!

Ne pozabimo, da je
v petek, 26. julija ob 19.30 v Stični
češčenje Jezusovega in Marijinega Srca
.
Obe Najsvetejši Srci vas pričakujeta.
Pridite, molimo!
                                                                                p. Anton Nadrah