Posvetitev Jazusovemu in Marijinemu Srcu

sreda, 19. oktober 2022

Vabljeni na molitveni shod, ki bo v baziliki v Stični v nedeljo, 23. oktobra ob 15.00 uri.

Člani Bernardove družine, posvečeni Jezusovemu in Marijinemu Srcu,

člani Apostolata darovanja in vsi drugi, lepo vabljeni na molitveni shod,

ki bo v baziliki v Stični v nedeljo, 23. oktobra ob 15.00 uri.


p. Anton Nadrah

 

nedelja, 2. oktober 2022

»Še naprej vsak dan molite rožni venec!« ˙(VMŠ 11/22)

Praznovanje fatimske stoletnice leta 2017 je bil močan Marijin in Božji klic k molitvi rožnega venca. Od takrat je minilo pet let. V soboto 14. oktobra 2017 se je pred stiško baziliko zbralo okrog sedem tisoč slovenskih in hrvaških častilcev fatimske Marije romarice, ki je pripotovala iz Češke. Navzoči so bili poleg vernih laikov vsi slovenski škofje, šest hrvaških in več sto slovenskih in hrvaških duhovnikov. Varaždinski škof Mrzljak je v nagovoru, z rožnim vencem v roki, pokazal na Marijo in ves navdušen zaklical: »Tega čudeža [da se je zbralo toliko vernikov] nismo naredili mi, to je naredila Ona. Najmočnejše orožje za dosego miru med narodi je molitev, molitev rožnega venca!« Ko se je natanko pred 105 leti v Fatimi pastirčkom zadnjič prikazala Marija, jim je naročila: »Še naprej vsak dan molite rožni venec!« To naročilo velja tudi nam: »Še naprej vsak dan molite rožni venec!«

Še eno obletnico praznujemo, dvajsetletnico. Dne 16. oktobra 2002 je papež sv. Janez Pavel II.  razglasil leto rožnega venca, ki je trajalo do njegovega srebrnega papeškega jubileja 16. oktobra 2003 (1978–2003), in nam izročil apostolsko pismo o rožnem vencu (CD 98). Obenem nam je podaril še svetli del rožnega venca. Tako imamo zdaj štiri dele, ki obsegajo celotno Jezusovo in Marijino življenje od angelovega oznanjenja Mariji do Jezusovega kronanja matere Marije v nebesih. Ta dopolnitev molitve rožnega venca je prva po letu 1569, ki jo je potrdil papež Pij V.

Klic papežev k molitvi rožnega venca je prav tako jasen in močan. Papeži prav do zadnjega časa družinam in vsem vernikom priporočajo rožni venec. Ko je v nedeljo, 26. avgusta 2018, papež Frančišek ob svetovnem srečanju družin na Irskem obiskal glavno Marijino svetišče Knock, je podaril zlat rožni venec in glede molitve rožnega venca po družinah dejal: »V spomin na moj obisk sem prinesel kot dar rožni venec. Vem, kako pomembno je v tej deželi izročilo družinskega rožnega venca. Spodbujam vas, da nadaljujete s tem izročilom. Koliko src očetov, mater in otrok je skozi leta zajemalo tolažbo in moč v premišljevanju Marijine udeležbe pri veselih, svetlih, žalostnih in častitljivih skrivnostih Kristusovega življenja!«

Papež Pij XII. je rožni venec imenoval »družinska molitev« in je o molitvi v družini izrekel pomenljive besede: »Družina, ki moli, živi; in če moli skupaj, živi skupaj.«

Vztrajnost pri molitvi je še posebej poudarjal papež sv. Pavel VI.: »Pri molitvi rožnega venca bodimo vztrajni tako v cerkvenem občestvu kot v zasebnosti naših družin.«

Sv. Janez Pavel II. od rožnega venca veliko pričakuje in govori o ponovni uvedbi rožnega venca v naše družine. To bo učinkovita pomoč, da bodo ostale skupaj. Tako se bodo zajezile uničujoče posledice krize našega časa.

Če pogledamo svetnike, kakšen odnos so imeli do rožnega venca, ne bomo v zadnjih petsto letih našli nobenega, ki ne bi imel velikega zaupanja v moč te molitve. Sv. mati Terezija je imela 1947 videnje velike množice vseh vrst revežev, mladih in starih. Takrat ji je Marija naročila: »Uči jih, da bodo v družini molili rožni venec in vse se bo dobro izteklo.«

Če ni mogoče cele družine navdušiti za rožni venec, se morda najde njen zastopnik. Lahko je to mati ali stari starši. Zaslužni papež Benedikt XVI. pa zaupa v mlade, saj je rekel: »Nedvomno je rožni venec eno od zgovornih znamenj ljubezni, ki jo mlade generacije gojijo do Jezusa in njegove Matere.«

Vsi smo pred vzvišeno nalogo: Bodimo apostoli rožnega venca! Seveda pri tem velja misel bl. Antona Martina Slomška: »Kdor hoče druge vneti, mora sam goreti.« Papež sv. Pavel VI. priporoča iskanje novih oblik te molitve. Tako bi to dragoceno molitev približali čim večjemu številu kristjanov.

Spomnimo se na veličastni dogodek v Fatimi natančno pred 105 leti: sončni čudež, ki ga je gledalo okrog sedemdeset tisoč ljudi. Pred tem dogodkom je Marija naročila pastirčkom in po njih tudi nam: »Še naprej vsak dan molite rožni venec!« Naredimo, kar moremo, da se ta molitev zopet udomači po naših družinah. Začnimo pri sebi.

p. Anton