Posvetitev Jazusovemu in Marijinemu Srcu

torek, 21. september 2021

Molitveni shod, ki bo v nedeljo, 26. septembra ob 15.00, v opatovi kapeli

Vabimo člane Bernardove družine, posvečene Jezusovemu in Marijinemu Srcu in člane Apostolata darovanja na redni mesečni molitveni shod, ki bo v nedeljo, 26. septembra ob 15.00, v opatovi kapeli v Stični.

Bog povrni in pozdrav v Gospodu!

                                    p. Anton Nadrah 

petek, 10. september 2021

13. septembra 2021, fatimska pobožnost ob 18.30 v baziliki

13. septembra 2021, fatimska pobožnost ob 18.30 v baziliki

I. ob 18.30 rožni venec, žalostni del, poskrbi ga. Mojca- med desetkami odpev: Ave, Marija!

18.30 v cerkvi spovedovanje: p. Branko

II. 19.00 sv. maša: g. Srečko Fras, predsednik Združenja JMS,

med mašo poje zbor z g. Robijem

Mašni obrazec: sv. Janez Zlatousti, cerkveni učitelj

III. Izpostavitev Najsvetejšega, pete litanije MB poje zbor, odpevi Marijini, zaradi razmer procesija odpade in je vse v baziliki.

-obnovitev posvetitve JMS (iz knjižic »Združenje posvečenih JMS«, str. 24)

-blagoslov z Najsvetejšim