Posvetitev Jazusovemu in Marijinemu Srcu

petek, 16. junij 2023

Molitveni shod, ki bo v baziliki v Stični v nedeljo, 25. junija ob 15.00 uri

Člani Bernardove družine, posvečeni Jezusovemu in Marijinemu Srcu, člani Apostolata darovanja in vsi drugi, lepo vabljeni na molitveni shod, ki bo v baziliki v Stični v nedeljo, 25. junija ob 15.00 uri.

Častili bomo Najsvetejše, molili častitljivi del rožnega venca, zapeli litanije Matere Božje, obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter sodelovali pri mašni daritvi.

p. Anton Nadrah

 

torek, 13. junij 2023

Upoštevanje fatimskih sporočil prinaša človeštvu mir in srečo (fatimski dan 6/23;

Ravnanje po fatimskih sporočilih prinaša človeštvu mir in srečo. Poglejmo svetovni mir, ki je povezan s srečo ljudi. Ko sta se v Fatimi trem pastirčkom, Luciji, Frančišku in Jacinti, večkrat prikazala angel in Devica Marija, je divjala prva svetovna vojna. Od leta 1916 dalje je morila tudi portugalske može in fante. Na drugem koncu Evrope, v Rusiji, sta Trocki in Lenin pripravljala oktobrsko revolucijo, ki je prinesla komunistično oblast in z njo na milijone in milijone mrtvih.

Angel se je pri drugem prikazanju, poleti 1916, predstavil kot »angel varuh, angel Portugalske«. Pastirčkom je naročil, naj stalno darujejo Bogu molitve in žrtve, da bodo za svojo domovino pridobili mir.

Že pri prvem prikazanju, 13. maja 1917, je Marija naročila otrokom, naj vsak dan molijo rožni venec, da bodo izprosili svetu mir in konec vojne. To naročilo z omembo miru je ponovila tudi pri tretjem in petem prikazanju. Pri zadnjem prikazanju, 13. oktobra 1917, se je Marija predstavila kot Gospa rožnega venca. Napovedala je, da se bo vojna končala in se bodo vojaki v kratkem vrnili domov. Trije fatimski pastirčki so s svojimi molitvami rožnega venca in žrtvami prispevali k skrajšanju prve svetovne vojne in k omejitvi njenih grozot.

Dve desetletji pozneje je že nastopila druga svetovna vojna, hujša od prve. Ne bi je bilo

1) če bi ljudje živeli v prijateljstvu z Bogom, 

2) in bi bila Rusija pravočasno posvečena Marijinemu brezmadežnemu Srcu

3) ter bi ljudje pravočasno začeli obhajati prvosobotno pobožnost na fatimski način.

Povzemimo vsa fatimska sporočila, tako angelova kot Marijina: Iz njih sklepamo, da pet dejstev zagotavlja svetovni mir in srečo človeštva:

1. življenje v prijateljstvu z Bogom, kar pomeni, da zelo pazimo, da Boga ne žalimo z velikimi grehi;

2. redna molitev, zlasti molitev rožnega venca;

3. sprejemanje žrtev in križev v zadoščenje za svoje in tuje grehe in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov;

4. obhajanje prvosobotne pobožnosti v zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu Srcu. K tej zadostilni pobožnosti spadajo: spoved, sveto obhajilo, molitev enega dela rožnega venca in 15 minut premišljevanja ene ali več skrivnosti rožnega venca;

5. posvetitev Marijinemu brezmadežnemu Srcu.

Vse to je treba upoštevati in izpolnjevati tudi danes, kajti Marija je v 2. fatimski skrivnosti le za nekaj časa zagotovila svetovni mir. Za dalj časa pa ga moremo in moramo s svojim življenjem po teh petih sredstvih zagotoviti mi.

 

To  velja tudi za mir in srečo v domači družini.

1. Če vsi člani v družini živijo v prijateljstvu z Bogom, redno prejemajo zakramente in se ravnajo po evangeliju, ni nevarnosti, da bi se posamezniki med seboj tako sprli, da bi se družina razbila.

2. Družina, ki dan zaključi z molitvijo rožnega venca, bo gotovo ostala skupaj in lahko upamo, da bo skupaj pri Bogu tudi v prihodnjem življenju.

3. Če bodo vsi člani v družini sprejemali žrtve in križe v zadoščenje za svoje in tuje grehe ter kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov, bodo sami srečni. Hkrati bodo s tem mnogim pomagali k srečnemu družinskemu življenju, saj smo v Cerkvi vsi eno telo, katerega udje skrbijo drug za drugega.

4. Prvosobotna pobožnost jim bo zaslužila, da bodo v svojih družinah živeli v miru in sreči, v prihodnjem življenju pa bodo deležni večne sreče.

5. Posvetitev Marijinemu in Jezusovemu Srcu ter življenje iz te posvetitve bo družinam dajala moč, da bodo uresničile vse tisto, kar Marija in Jezus od njih pričakujeta.

Tako bomo prispevali k zmagi Marijinega brezmadežnega Srca. Sv. Janez Pavel II. je pogosto, zlasti pred škofom Pavlom Hnilico, ponavljal tolažilne besede: »Končno bo zmagalo Marijino brezmadežno Srce.«

Storimo, kar moremo, da bo ta zmaga v človeških srcih in v javnem življenju nastopila čim prej. Začnimo pri sebi! Spodbudimo tiste, ki so nas pripravljeni poslušati! Molimo za tiste, ki niso pripravljeni poslušati naših povabil.

13. junija 2023 ob 18.30 fatimska pobožnost v baziliki

I.                18.30 rožni venec, žalostni del,  organizira ga. Mojca Kastelic

18.30 v cerkvi spovedovanje: p. Branko

 

II. 19.00 sv. maša: Srečko Fras, p. Avguštin,        p. Anton idr.

med mašo poje zbor z g. Robijem

Mašni obrazec: Sv. Anton Padovanski

Nagovor: p. Anton

 

III.  Procesija z Marijinim kipom, pete litanije MB, poje zbor (če vreme ne bo dopuščalo, ostanemo v cerkvi)

 

IV. Izpostavitev Najsvetejšega,

obnovitev posvetitve JMS (iz knjižice »Združenje posvečenih JMS«, str. 24)

blagoslov z Najsvetejšim