Posvetitev Jazusovemu in Marijinemu Srcu

petek, 24. julij 2020

Vabimo člane Bernardove družine in posvečene Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Predragi!


Lepo vabimo člane Bernardove družine in posvečene Jezusovemu in Marijinemu Srcu
na mesečno molitveno srečanje ki bo v baziliki v Stični v nedeljo, 26. julija, ob 15.00.
Kot po novem naročajo naši skofje, bi ob vhodu v cerkev oddali la listku svoje telefonske številke,

brez imen in naslova, ki jih moramo en mesec hraniti, nato uničiti.Na svidenje in dobrodošli v Stični!

                                    p. Anton Nadrah

torek, 7. julij 2020

Fatimska pobožnost, ki bo v baziliki v Stični v ponedeljek, 13. julija ob 18.30


Lepo vabljeni na fatimsko pobožnost, ki bo v baziliki v Stični v ponedeljek, 13. julija ob 18.30.


Bog povrni in pozdrav v Gospodu

                                                p. Anton Nadrah