Posvetitev Jazusovemu in Marijinemu Srcu

torek, 24. marec 2020

30. marec - posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu

Slovenski škofje so na današnji video konferenci povabili vse duhovnike, redovnike in vernike, da se v ponedeljek, 30. marca 2020, ob 21h v okviru molitve škofov na Radiu Ognjišče, posvetijo Jezusovemu in Marijinemu srcu.  

MOLITEV ZA OSEBNO POSVETITEV

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok.

Mati Marija, jaz, (izgovorimo svoje ime), se danes izročim tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu

.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni

.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev

.
Obljubim, da bom spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in grehe vsega človeštva.


Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje.


Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.

torek, 17. marec 2020

Molitev v evropskih škofov

Bog, naš Oče, vsemogočni in usmiljeni Stvarnik sveta,
iz ljubezni do nas si svojega Sina poslal na svet kot zdravnika naših duš in teles.
V tem težkem času zmede in strahu poglej na svoje otroke,
ki se na številnih krajih Evrope in sveta k Tebi zatekajo po pomoč, rešitev in tolažbo.
Reši nas bolezni in strahu,
ozdravi naše bolnike,
potolaži njihove družine.
Daj modrost našim voditeljem,
moč in nagrado našim zdravnikom, medicinskim sestram in prostovoljcem,
večno življenje vsem pokojnim.
Ne zapusti nas v tem času preizkušnje,
ampak reši nas vsega zla.
To prosimo Tebe, ki s Sinom in Svetim Duhom
živiš in kraljuješ na vekov veke.

Amen.

petek, 13. marec 2020

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19


Kako prejemamo duhovno obhajilo?


Št. 76-7/20
Ljubljana, 12. marec 2020
Dodatek št. 1:

Kako prejemamo duhovno obhajilo?


Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.

Možna in priporočena oblika:

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.

3) Preberemo evangelij dneva.

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).

5) Zmolimo veroizpoved.

6) Sledi duhovno obhajilo.

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končamo z znamenjem križa.

Msgr. dr. Marjan Turnšek

sreda, 4. marec 2020

Molitveni shod v Stični

Spoštovani!

Lepo vabimo člane Bernardove družine,
posvečene Jezusovemu in Marijinemu Srcu
ter člane Apostolata darovanja
na mesečni molitveni shod,
ki bo v nedeljo, 8. marca ob 14.30, v opatovi kapeli v Stični.

Pozdrav v Gospodu in nasvidenje v Stični!
                                p. Anton Nadrah